1. Dane zleceniodawcy
Imię i Nazwisko lub Nazwa firmy
NIP
Imię i Nazwisko osoby kontaktowej
E-mail osoby kontaktowej
Telefon
Adres
Miejscowość
Kod pocztowy
Kraj
2. Dane załadowcy
Nazwa firmy
Imię i Nazwisko osoby kontaktowej
Telefon
Adres
Miejscowość
Kod pocztowy
Kraj
Gotowść towaru
Godziny pracy
Od: Do:
3. Dane odbiorcy
Nazwa firmy
Imię i Nazwisko osoby kontaktowej
Telefon
Adres
Miejscowość
Kod pocztowy
Kraj
Data rozładunku (DD/MM/RRRR)
Godziny pracy
Od: Do:
4. Specyfikacja towaru
Ilość
Waga
wymiary
Dł. Szer. Wys.
5. Specjalne właściwości

6. Specjalne wymagania

7. Fracht/Cena

8. Termin płatności
DD/MM/RRRR